Praktiske informationer

 

Hjertestarter findes ved campingpladsen se billed 

 

Ind af indkørslen og skuret kommer til venstre. 

 

Ejerskifte - Sommerhussalg 
Hvis du sælger dit sommerhus, bedes du give os besked så vi kan få opdateret vores adresseliste. 

Vi får så samtidig mulighed for at byde de nye velkommen, informere om grundejerforeningen og oplyse om praktiske ting for området. 

Husk også at framelde fællesantenne ved antenneforeningen, så de får registreret den nye ejer. (framelding v. PBS) 

Postkassehuse 
Der er tre postkassehuse i Hejbøl området, med postkasse til de enkelte sommerhuse som postloven og bekendtgørelsen for postbefordring forskriver. Grundejerforeningen forestår opsætning og vedligehold af huse og postkasser. 

Med en ny postkasse er der udleveret 2 nøgler til postkassen, og 1 nøgle til postkassehuset. Ekstra nøgler til postkassehuset kan købes ved henvendelse til grundejerforeningen, men til postkassen er der kun de 2 nøgler der blev udleveret med postkassen. Bliver postkassenøglerne væk er det nødvendigt at udskifte postkassens cylinder. Ret henvendelse til bestyrelsen hvis det sker – de udskifter så cylinderen efter nærmere aftale.

Husk jævnligt at tømme postkassen, da posten SKAL aflevere post og reklame som de har lovet afsenderen. En overfyldt postkasse kan let blive ødelagt. 

Overvej om du har brug for reklamerne eller få det afmeldt ved Post Danmark og få et Reklamer - nej tak skilt på postkassen. 

http://www.postdanmark.dk/da/Privat/Kundeservice/Brevkasser/Sider/opsaetning-af-brevkasser.aspx

Ved postkassehuset er der en lukket opslagstavle med information fra foreningen og et åbent opslag ved siden af, hvor alle kan opsætte information, der har interesse for områdets medlemmer. 

Dagrenovation 

Fra 1. juni 2012 har Varde Kommunes forsyning ændret tømmeordningen for sommerhuse, så der er mulighed for tilpasning til sommerhusets behov. 

Nu er der tre ordninger at vælge mellem, som er:

  • Ugetømning: 52 tømninger pr. år.
  • Sæsontømning: Ca. 36 tømninger pr. år med flest i sommerhalvåret og ved højtider.
  • Central tømning: Dagrenovationen skal afleveres i centralt placerede opsamlingssteder (ved miljøstationer)

Ved manglende tømning, skal der rettes henvendelse til

DIN Forsynings kundecenter på tlf. 74 74 74 74.  

http://varde.dinforsyning.dk/Affald/Dagrenovation.aspx


Genbrugspladser 

Genbrugspladsen, den store i Nr. Nebel på Kastkærvej 130. 

http://varde.dinforsyning.dk/Affald/Genbrugspladser/Aabningstider-og-adresser.aspx

Flismaskiner 
Siden Varde Kommune stoppede med at udlåne flismaskiner i juni 2011, har foreningen været på udkig efter alternativer. 

Vi er bekendt med, at følgende udlejer flismaskiner: 

Hans Kristian Vad, Østergade 21, Lunde. 
Bestilles på tlf. 24407361, der oplyser om lejebetingelser. 
 

Væltede træer i stormvejr

Voldsom stormvejr stiller nogle spørgsmål, om hvorledes det forholder sig ansvars- og forsikringsmæssigt.

 - Ejer er selv ansvarlig for sine træer.

- Vælter dine træer ud på vejen eller ind hos naboen, skal du selv sørge for at få dem fjernet.

- Forårsager det skade på naboens hus, er skaden som regel dækket af naboens eget husforsikring.

- Sker der skade på dit eget hus, er skaden som regel dækket af din egen husforsikring.

- Hvis det væltede træ er sygt eller så gammelt, at det det for længst burde have været fjernet, kan du dog risikere at blive gjort ansvarlig for skaden. Det forudsætter dog normalt, at du var, eller burde have været klar over den farlige situation.

- Grundejerforeningen har ikke et særligt ansvar for at fjerne træer der er væltet ud over vejen. Heller ikke når det drejer sig om veje, som foreningen vedligeholder.

- Sørg for at få beskåret eller fældet udsatte træer – inden næste storm sætter ind.

- Et sygt træ kan vælte flere raske og sunde træer.

 Og til sidst, er du i tvivl - så kontakt dit forsikringsselskab.


Beplantning 
Levende hegn ud mod vej eller sti, skal vedligeholdes og begrænses af den enkelte grundejer, så beplantningen ikke generer færdslen på vej- og stiarealet. 

Tegningen nedenfor viser minimumsafstanden fra grundens beplantning til køreveje. 

Ligeledes må der iflg. Vandløbsloven(VL)§ 6, stk. 3, ikke plantes så nær rørlagte vandløb eller dræn, at det medfører fare for indtrængende rødder i rørlægningen. Hvis det alligevel sker, er det pågældendes pligt at retablere forholdene og til hver en tid sørge for optimal vandføringsevne. 

Hvis ovennævnte ikke overholdes kan Kommunen i medfør af § 47 i bekendtgørelse af lov om private veje og § 103, stk. 2 i lov om offentlige veje, lade arbejdet udføre på grundejerens regning. 

Vi skal huske, at vi ifølge deklarationen for området kun må have levende hegn i skel – ikke kvas eller grene.