Hejbøldag 2022

 

Afholdes i år den 24. september, det er en arbejds dag hvor vi ryder op på vores veje og stier, så reserverer dagen. Vi slutter af med lidt frokost på campingpladsen 

Der udsendes info medio august 

 

Hejbøldag 2021

 

Da vi har haft et stort udskiftning blandt vore sommerhus ejere var turen i år rundt i vores område så de nye ejere og gamle kunne se vores flotte natur. 

Vi sluttede dagen af på campingpladsen hvor der blev serveret kage og kaffe.

En dejlig dag hvor vi havde flot solskind og alle hyggede sig. 

 

Hejbøldag 2020

 

Hejbøldag 2020 var en arbejdsdag i vores skove og stier, det var der 40 personer der havde meldt sig til, og tak for det. 

Vi havde købt 45 m3 træflis, lejet en el trillebør således vi kunne få lag flis på vores stier. Vi havde lejet flismaskine med traktor, og fik trimmet stier hvor de var blevet smalle samt lejet en minilæsser.

Efter en brifing på Søndervang legeplads og med en skarp til halsen blev holdene fordelt på de forskellige arbejdssteder og efter en 4 timer med koncentreret arbejde var der frokost på campingpladsen hvor byens slagter Lars, havde lavet sandwiche til os behørig indpakket enkeltvis samt lidt drikkevarer. 

Bestyrelsen siger tak for det store fremmøde og det vel udførte arbejde. 

 

Næste års Hejbøldag bliver et kulturelt emne. 

 

 

Hejbøldag 2019

 

Vejret op til Hejbøldag havde ikke været det bedste, men på dagen var den dejligste efterårsdag med sol og 20 ` og vi havde en dejlig tur til Gråmulebjerg samt de tilsandede egekrat i Kærgård Plantage en tur på ca. 5 km, derefter var vi ved Filsø i Peters Holmtårnet hvor der var mulighed for at se Kronvildt på de åbne marker syd for Filsø.

 

Merete Vigen Hansen var vores naturfører på turen og øste ud af sin store viden om natur og planter samt egnens historie 

 

 

 

 

 

 

Hejbøldag bliver i 2019 den 21. september 

 

Der er ikke fastlagt et arrangement men information følger, så reservere dagen 

 

Bestyrelsen 18. maj 2019

 

 

Hejbøldag 2018, 29. September 2018 

 

Dejlig dag, hvor vi fik rydet op i vores område, samt malet vores vejchikaner og afsluttede med lidt frokost. Tak til alle fremmødte for en stor arbejdsindsats samt tak til Lunde Maskinudlejning for lån af traktor samt flismaskine, ligeledes tak for lån af lokale på Campingpladsen. 

 

 

 

 

 

Hejbøl-dag 30.9.2017

Filsø

Der var tilmeldt 36 til årets Hejbøl-dag, og vi havde en rigtig dejlig eftermiddag, sammen med Kultur- og naturformidler Merete Vige, og turen hed ” havørnen og odderens rige”

På trods af dårlige vejrmeldinger – ja så havde vi en dejlig eftermiddag i tørvejr og nød gåturen, kaffe og medbragt brød. Merete Vigen delte ud af sin store viden og indsigt i historien om Filsø – om naturen – flora og fauna – en fantastisk eftermiddag, der kun har givet mere appetit på området.

Hermed lidt stemningsbilleder – vi er ikke på cykel ! men en anden gruppe havde placeret deres cykler der hvor vi holdt kaffepause.

Hejbøldag

 

Hejbøldag er en årlig aktivitet for medlemmerne i Grundejerforeningen – et socialt samvær, hvor vi kommer til at kende hinanden i området.

Det årlige arrangement skifter normalt mellem en aktivitet i vores område, og en tur til et sted i det vestjyske område, eller hvad der bliver foreslået/vedtaget på vores generalforsamling. 

De nærmere omstændigheder til det årlige arrangement bliver udsendt sammen med referatet fra den årlige generalforsamling. 

Hejbøldag den 24. september 2016 I et smukt efterårsvejr havde 34 personer tilmeldt sig til at vedligeholde vores stier, male på legepladsen eller nyplante i vores område, vi siger tak for det store fremmøde.
Vi var rundt i vores område fordelt på en 4 hold, udstyret med grensaks, motorsave malerpensler eller spade til de respektive opgaver. Efter et veludført arbejde sluttede dagen af med pølsebord fra byens slagter på Campingpladsen hvor vi havde lånt terrassen og tilbragte et par hyggelige timer. 

Bestyrelsen 

Hejbøldagen, søndag den 20. september 2015
Hejbøldagen var et foredrag om 2. verdenskrig, hvad der skete i Lønne – Hejbøl området.
Foredraget blev afholdt i Palmehaven, bag ved Grossisten i Nr. Nebel, som Knud Bach velvilligt havde stillet til rådighed.
Torben Vinge Christensen, daglig leder af Tirpitz Museet ved Blåvand, gav os et godt foredrag, hvor han kom gennem 2. verdenskrig, fra den indledende start og sluttede med at vise hvad der havde været af forsvarsstillinger gennem Hejbøl området.
Der var 62 deltagere til arrangementet, og efter foredraget sluttede vi dagen af med lidt godt til ganen fra slagteren i Nr. Nebel.

 

 

 


 

Hejbøldagen, den 20. september 2014
I år var Hejbøldagen en arbejdsdag med diverse opgaver i vores område. Der var 40 deltagere og vi havde et fantastisk godt vejr på dagen. 
Vi fik malet legepladsudstyr. Plantet nye træer i Nørrevangområdet, der hvor vi i foråret fik ryddet området efter efterårs stormene. Der blev ryddet godt op omkring søen. Der blev klippet fri på stierne, hvor bevoksningen var kommet for langt ud.
Den åbne plads på Søndervang blev ryddet for selvsåede træer og der blev opsat en ny bænk.

Vi sluttede dagen med fællesspisning på Houstrup Campingplads.
Vi er glade for Campingpladsens gæstfrihed, med at stille deres plads til rådig for os.

 

Der bliver malet på Søndervang legepladsen.

 

Der bliver malet på Søndervang legepladsen.

 

Der plantes i Nørrevang området.

 

Oprydning omkring Hejbøl sø.

 

Oprydning omkring Hejbøl sø.

 

Der flises træ på samlebånd.

 

Stierne gøres mere gangbare.

 

Ny bænk opsat på ”Søndervangpladsen”, nede ved Campingpladsen.

 

Ny bænk opsat på ”Søndervangpladsen”, nede ved Campingpladsen.

 

Velfortjent spisning på Houstrup Campingplads, efter en rigtig god arbejdsindsats.