Områdeinformation

 

Herunder kan du se et kortudsnit samt et luftfoto af Hejbøl sommerhusområdets beliggenhed i det Vestjydske. Længere nede kan du læse om ordensreglerne for området samt grundejerforeningens råd til at undgå indbrud.

 

 

 

Ordensregler for området 
Hejbøl sommerhusområde er et område for mennesker, som holder af at holde fri i et stille, roligt og rekreativt område. 

Overhold derfor gældende regler for området: 

Overhold de angivne hastigheder på vejene, d.v.s. aldrig mere end 30 km/t, af hensyn til legende børn. Kør aldrig mere end 20 km/t på grusvejene i tørre perioder for at undgå støvgener. 

Hunde skal holdes inde på ejerens grund. Hvis hunden færdes uden for ejerens areal, skal den altid føres i snor og hundeejeren skal selv fjerne hundelortene. 

På grund af den store brandfare i området er det i tørre perioder ikke tilladt at have eller gøre brug af åben ild i nåletræsbeplantning, lyngklædte arealer, græsbevokset skovbund m. v. 

I perioden 1. maj — 30. september skal der tages behørigt hensyn ved anvendelse af redskaber, der frembringer støj (motorsav, flismaskine og lignende). På søn- og helligdage bør støjende maskiner kun benyttes i tidsrummet 09:00 – 19:00. 

Aflytning af musik udendørs må ikke være til gene for naboer. 

Undgå indbrud i dit fritidshus
Indbrud og mistede ejendele er noget, der påvirker os alle. Ikke mindst dem som får deres ferie ødelagt, fordi de mister de kontanter og udstyr, som ferien skulle holdes for. 

Politiet er meget opmærksomt på det og har skærpet patruljering i sommerhusområdet, men vi skal også selv bidrage til, at der ikke sker indbrud. 

Din indsats imod indbrud består i at du:

  • Ikke lægger interessante ting synligt frem for gerningsmændene som kontanter, smykker, fotoudstyr, bærbar computer m.v.
  • Mærker dine værdigenstande synligt (tal med politiet om hvordan).
  • Holder dine døre låst når du ikke er hjemme.
  • Kontrollere at dine vinduer er godt lukket og ikke let at brække op udefra.
  • Lav en gensidig aftale med din nabo at I holder øje med hinandens huse.
  • Undgå at designudstyr er synlig når du ikke er der.
  • Installere en lille værdiboks fastmonteret i et skab eller lignende.
  • Skærpe din opmærksomhed om, hvem der uvedkommende færdes omkring sommerhus eller i området omkring.
  • Installere udendørslys med føler som automatisk tænder 

Ser du noget mistænksomt – så underret Politiet omgående – skriv evt. bilnummer ned – ring til 114 der så vil tage imod.