Information om behandling af persondata.

  1. Grundejerforeningen Hejbøl overholder reglerne om behandling af medlemmernes persondata og oplyser derfor om de persondata, der registreres og behandles i forbindelse med medlemskab. Det betyder at Grundejerforeningen Hejbøl behandler persondata fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

 

Medlemsoplysningerne registreres for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dit medlemskab.

 

Dine rettigheder

 

Medlemmet er berettiget til at anmode Grundejerforeningen Hejbøl om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod en behandling. Ønsker medlemmet eller kunden at gøre brug af disse rettigheder, bedes de henvende sig til Grundejerforeningen Hejbøl.

 

 

  1. Medlemmet eller kunden kan klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28,5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Medlemmet eller kunden kan også kontakte Datatilsynet gennem Borger.dk.

 

De indsamlede oplysninger

  1. Medlemmet oplyses hermed om, at Grunderforeningen Hejbøl som udgangspunkt indsamler følgende oplysninger fra dem i forbindelse med medlemskab:

 

  • navn, adresse, privat mail, telefonnummer samt adresse på sommerhuset.

 

Videregivelse

 

  1. De indsamlede oplysninger videregives ikke til myndigheder, andre virksomheder, medlemmer, borger/kunder,  organisationer, internationale organisationer eller tredjelande.

 

Sletning

  1. De indsamlede oplysninger slettes i forbindelse med meddelelse om ejerskifte af sommerhuset.