Sidste nyt

 

15.04.2020:
Generalforsamling udsat til 27. september 2020

Houstrup d.14. april 2020.

Udsættelse af den årlige generalforsamling!

 

Kære grundejere.

Håber I har haft en god Påske, på trods af at Coronakrisen har ramt vort samfund. Det betyder, at vores hverdag er ganske meget forandret – sammen hver for sig - er det vi lever efter.

 Selv om restriktionerne nu slippes lidt på skole- og institutionsområdet, betyder det dog, at vi ikke kan afvikle vores årlige generalforsamling der jf. vore vedtægter skal afvikles den 2. lørdag i maj.

Alt var planlagt, men inden vi kunne udsende indkaldelsen til generalforsamling, måtte vi afvente Statsministerens melding på pressemødet d. 6. april.

Det betød som bekendt, at forsamlingsfriheden på max. 10 personer blev forlænget til d. 10. maj!  Og større forsamlinger (ukendt antal på nuværende tidspunkt) indtil 31.8.2020.

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vores ordinære generalforsamling flyttes.

 

Generalforsamling afholdelse søndag d. 27. september 2020

 

Udsendelse af dagsorden vil blive fremsendt primo september 2020, og der vil ikke være strandrensning efter generalforsamlingen. I flg. aftale med Varde Kommune, afholdes der strandrensning igen i forbindelse med vores generalforsamling 2021.

 

Årets Hejbøl dag, som i år er arbejdsdag har vi planlagt til lørdag d. 26. september, det vil der også komme brev ud om primo september

 

 

På bestyrelsens vegne

Bodil Tang Kristensen

Formand.